Caesar SharedFlex

Caesar SharedFlex richt zich op het, vanuit een optimaal afgestemd en ingevuld ‘Delivery-model’, bedienen van haar klanten en partners. De door u (verwachte) behoefte aan flexibel inzetbare ICT-professionals is voor ons de essentie van onze dienstverlening. Zo pro-actief mogelijk bedienen wij u als opdrachtgever met de beste bij uw organisatie, cultuur en gewoontes passende ICT-professionals, al dan niet in teamverband. Caesar SharedFlex beschikt over deskundigheid op alle functieniveaus en bijna alle ICT-technologieën.

Onze missie

Wij leveren aan onze opdrachtgevers op basis van onze kennis van de arbeidsmarkt de best passende en loyale ICT-professionals; zij vormen een stabiele factor binnen de klant zijn bedrijfsvoering.

Caesar Mensen
"Passende ICT-professionals"

Onze Visie

In de ICT wereld van snelle kennisontwikkeling en flexibele arbeidsinzet zorgen wij voor de ultieme mobiliteit voor onze klanten. Zij kiezen ons als preferred partner.

Onderdeel Caesar Groep

Caesar SharedFlex maakt onderdeel uit van de Caesar Groep, een groep ICT dienstverleners welke  sinds 1993 bestaat. Zoals haar zusterbedrijven Garansys, Caesar Overheid en Caesar Experts. Alle Caesar bedrijven zijn georganiseerd vanuit zogenoemde ProductMarktCombinatie; elk met een eigen marktbenadering en doelgroep(en) aan klanten. Vanuit zelfsturende teams en units werken zij gefocust aan het optimaal bedienen van hun klanten. Waar voor de klant onderscheidend, wordt dan door onze teams nauw samengewerkt. Uiteraard doen wij dat met prima gemotiveerde en capabele professionals.