;

SharedFlexmodel 1

Kies je voor SharedFlexmodel 1 en niet voor bijvoorbeeld SharedFlexmodel 2? Dan heb je bijna dezelfde voorwaarden als binnen het SharedFlexmodel 2 verdienmodel. Model 1 is namelijk de variant op Model 2 waarbij elke maand een bonus van minimaal 1000 euro bruto wordt gegarandeerd. Ongeacht het werkelijke bij door de klant betaalde inzeturen. Dit extra stukje financiële zekerheid betekent wel dat jouw bonusbereik wat lager is dan als je kiest voor het SharedFlexmodel 2. Meer of minder zekerheid werkt via de verdienmodellen rechtstreeks door op jouw financiële inkomensbereik.

SharedFlexmodel 2

We starten met een goed basis salaris en een arbeidscontract van 32 of 36 uur per week. Je bent dus goed verzekerd als werknemer en je hebt de rechten en plichten van een werknemer. Maar nu komt het, elk bij de klant gemaakte inzetuur (declarabiliteit) telt vanaf het 1e uur mee voor je bonusopbouw. Je kan daardoor aanzienlijk meer inkomen verwerven dan een traditionele werknemer. Met maximale keuzevrijheid ‘hoe en waaraan’ je dat geld wilt besteden. Wij maken niet voor jou de keuzes als auto van de zaak, welke laptop, opleiding, pensioenregelingen etc. Dat doe je zelf. Wil je gebruik maken van onze regelingen en inkoopafspraken, dan kan dat. Maar jij beslist!

SharedFlexmodel 3

In dit model ben je als minimumloner verzekerd als een werknemer. Je krijgt tot maximaal 70% van de omzet op basis van de door jou bij onze klanten gerealiseerde inzeturen (declarabiliteit).  Je hoeft zo niet als zelfstandige ondernemer allerlei ondernemersverplichtingen in te regelen en voor je eigen opdrachten te zorgen. Je loopt wel meer inkomensrisico, je kan pech hebben. Maar ja, je accepteert meer onzekerheid waardoor je veel meer inkomen kan verdienen. Met de maximale keuzevrijheid ‘hoe’’ jij dat geld wilt gebruiken.

SharedFlex Modellen
Verdienmodellen ICT-professionals

Jouw keuze bepaal je uiteraard zelf, wat is voor jou nu het belangrijkste? Mate van zekerheid op gebied van arbeidsvoorwaarden en contacten met vaste collega’s of toch meer inkomensbereik met je eigen keuzes hoe je dat wil besteden, of accepteer je iets meer onzekerheid maar wel een hoger inkomensbereik?